مراقبت از دندان های پر شده بعد از پر کردن

مراقبت از دندان های پر شده همواره یکی از سوالات مطرح شده در ذهن بیماران است که چگونه بتوانند عمر پر کردگی را افزایش دهند. دوام این پرکردگی به چند عامل بستگی دارد: الف... ادامه مطلب ...

دلایل و نتایج از دست دادن دندان (Edentulim)

از دست دادن دندان ها می تواند تاثیرات به مراتب بیشتری نسبت به عدم توانایی در جویدن غذا و هضم درست آن گردد از جمله تاثیرات روانشناسی که می توانند در کیفیت زندگی تاثیر ب... ادامه مطلب ...