پوسیدگی زود هنگام کودکی (ECC)
بدون نظر, ۲۷/۰۴/۱۳۹۶, توسط در اطفال

والدین و مراقبین نوزادان بایستی به خوبی در مورد خطرات تغذیه نوزادان با شیشه شیر محتوی شیر، آبمیوه ها و نوشیدنی های شیرین، بویژه در هنگام خواب آنها آگاه باشند. چنین کا... ادامه مطلب ...