کانتورینگ و اصلاح خط لثه (gingival contouring)

اصلاح خط لثه یا کانتورینگ لثه کانتورینگ لثه یا اصلاح خط لثه ،روند بازسازی بافت لثه در اطراف دندان ها است. کانتورینگ لثه و اصلاح خط لثه شامل یک روش لیزر تهاجمی برای ب... ادامه مطلب ...